Sv. Ánna

1. O punizna Ánna sveta,
Ti náj sréćna beh na sveta.
Ti sas milus palna bila,
Májća Božja si rudila.

2. Sveta ti si zarádvala,
Kuga májća pustánala.
Boga tvarde si milvala,
Ud greh zámanj si begala.

3. U puniznus žuvela-si,
Zato milus dubávla-si.
Pu božjata ole sveta,
Hodila si ti na sveta.

4. O náj sveta Májćo Ánna,
Ud Boga beh-ti udbrána.
Da na négu čadu rudiš,
Na Isusa májća dediš.

5. Tojtu čadu beh Marija,
Táj rudila námu Mesija.
Kojtu-j tarpel za námu hora,
Zako-j učil vera nova.

6. Ánna sveta sládka Májća,
Rádus si na sate brájća.
Ti si nášta pomućnica
I vaz Boga nastojnica.

7. Na Isusa ti se muli,
Na námu sinca da se smili.
Nášte grehve da uprusti,
U Ráj idnaš da námu pusni!

.

Napiši idin komentár

Váša komentar
Váštu ime