PETRODENJ

Dnés se slávi pomen sveti,
Pétar, Pável – hora sveti.
Dét’ sa bili učenici,
Na Isusa nastojnici.

S’ négu zámanj sa hodili,
Nivernite brodili.
Tejnu satu napusnali,
Sas Isusa patuvali.

Sveti Pétar kojtu daržiš,
Klučovete ud rája paziš.
Ti se muli za nám’ grešni,
Da badimi zámanj sréćni.

Sveti Pável koj glavata,
Si izgubil pud sábjata.
Muli se na Boga mili,
Na náruda da se smili.

Vija ni sti se bujáli,
Nauk sveti sti dávali.
Isusa sti puštuvali,
Mlogu maći sti prejali.

Mlogu maći sti tarpeli,
I gurčiva smrać pudnéli.
Váštu telu na smrać dáli,
Am Isusa ne izdáli.

Kat’ sa hora tuj videli,
Tejna vera ni-sa (više?) šteli.
Váša nauk prejali-sa,
I Isusa slavili-sa.

Vija sveti mačenici,
Na Isusa nastojnici,
Muleti-se za grešnite,
I za sate niolnite.

Na nám’ grešni smileti-se,
Na Isusa muleti-se.
U ráj idnaš da stégnimi,
Svetlus véčna da vidimi.

Pétar sveti koj utváreš,
Ráj nebésći i zatváreš,
Molimi-te da ustáviš,
I nám’ vatre ti da pusniš.

Napiši idin komentár

Váša komentar
Váštu ime