PARVATA KNIGA SAS ČARKOVNI PESMI I MUZIKÁLNI NOTE NAPIČETNA NA PALĆENSĆI

Za se začuditi aku za vu ubáda či du séga imam sám málku originálni palćensći čarkovni pesmi?
Sti znájali či pesmite kujatu gji pejémi ud stotni gudini sa máj sate preubarnati ud na harvátsći, madžersći, nemsći, latinsći a u sétnotu vreme i ud na vlášći?
Za kako-j blo taj?
Zaštotu čáku či palćenete sa imáli poete kujatu sa pisal čarkovni poezij, kompozitore ne imáli; pa tugáz sa preubráštel ud lucćite jazici textvete i sa prejemeli i muzikata. Spured či du kolektivizárete tija sa bli zemedelce i sas sém málku ud tej sa učil muzika, ne blo nužnu za pesmite da se prepišat sas note.
E za kako, prez vreme, idna pesma ij stignala da se pejé drugj fel ud kaćitu ij blá originálnata kompozicija.
Ne po smešnu, NE! sám či drugjáče i pu kaćetu znájmi u različni mesta ta ni se pejé idnákvu. Tuje ij náj vidlivu u Timišvár, kade sa umešeni palćene ud po više mestá.
Sas nášte oči vidimi či seláta u kujatu smi se utránali se izpráznivat barži, milnite kánture ni sa báš mládi i možimi da si udubrimi či pu kaćetu dnés hima distina pesmi kujatu ni znájmi više da gji pejémi taj za se dugudi i sas ségášnite hubanćite čarkovni pesmi. I tija za badati zabrávni prez vremeto.
U gudinite sled revolucjata himam dicá kujatu učat muzika i istenata ij či možimi da se pufálimi sas tej. Ama aku bi iskali da gji naučim da pejat nášte čarkovnite pesmi, tugázi treba da udfálemi. Tuj né jé vazmožnu, spured či… pesmite némat muzikálni note.

Biz da bi-j tapanata, biz da išti da badi platén ali da si žéli da stán purčut, prof. Šebi Kukov ij krénal ud séga 5 gudini da putrasi i da prebire teze pesmi (ud sate kinigj), da četi originálnite note a támu kade ne se namerval se-j turil pa gji-j napisal.
Ni šta da vu zadarža sas tehnični istulmáčvanjéta (trasi kompozitore u “Duševnata rana” , nameri melodijata, idi u visoćite škuli ud muzika da te upatvat i puprávet, piši na novu itnd) spured či se nadevam či Šebi za mu iztulmáči u idin interviu kaće négva san sedi dnés u nášte race.
Sas pučitvanj vu naznajevam či prof. Kukov ij prebrál kulu 90% ud sigášnite pesmi pa, sas pumušta na kulturnata ásočijácja “Jáku Ronkov” i sas dupušténjétu na bišnovskata paraćija
PARVATA KNIGA SAS ČARKOVNI PESMI SAS MUZIKÁLNI NOTE, na náša jazić IJ BLÁ ISTRUKVANA!
Siga i nija sincata možimi da krénimi da gji učimi, pejémi i pu tuj da si gji upázimi. Da smi cigurni či i nášte naslidnici za moj se haznuvat za taze kiniga.

Na pitánčutu “Za kako si-s álduval tolkus gudini za da se napičeti taze kniga?” odguvora na Šebi ij bil kas i jásin: “ZA SLÁVA BOŽJA!”

Toze simpluván ama jáći odguvor néka da mu sabudi (da mu spumené kako ij glávnu za palćenina) i da mu ukuráži za i nija, u náša žuvot da ugudimi Guspudina Boga na parvotu mestu!
Aku tuje za-j naprávimi tugázi teze pesmi za mu dunesat námu, nášte dica i náštu malčenstvo po blizu du Svetotu Trojstvu!
Blažéna Divico Marijo, kujatu ud stotni gudini si májća na palćensćija nárud, badi zámanj sas námu i spumenevaj-mu či teze pesmi sa bli pukraj nášte prededve u tejna pać kantu nebeto! Napravi za i nášte naslidnici sas tej da stignat u Božijtu Kraljéstvu!

Šebi, palćenete ti zafálet i se nadevat či Isuskras za te nadari sas négvata božánska milus!

Ámen!
.

 

Napiši idin komentár

Váša komentar
Váštu ime