Sas teze hurti,(L 22, 19) u Velić Čtvartak, na “Sétnata vičére” G. Isukras ij utemelil sakraménta na “Sv. Red/Preotia”.

Sv.Red, kača i 7-a sakraménat – ženitbada, ij ubarnat kantu <slujirea> na G. Boga i na bližnika.

Misnika, ij računat kača duševin baštá na vernicite ama i kača pumagáč na biskupa. Tija ujdinati (!) imat odguvornusta za dubrojtu na čarkvata. Ama pu kaćetu znájmi, čarkvata sám tugázi ja hima kugá misnika i vernicite sa ujdinati.

Aku pántiti, ga smi stigali u duma sled Sv. Misa, osubitu na práznicite, stárite, kujatu ne mogal’ da dodat, sa mu pitali: “No kaće ij blo na misa, kaće ij blá čarkvata?”

Odguvora náša toze ij bil: “Mlogu hubanka!”

Mlogu hubanka spured ČI-J BLÁ PALNA!

A za da-j palna, treba sinca da molimi za nášte misnici! Le znájti kaće se duma: “Seku društvu ima takazi misnić pu kaćetu si gu zasluži, pu kaćetu gu zavredva!”

Da mu-j jásnu či i tija sa kača námu, hora sas slábusti, mlogje pate iskušuvan i da se spumenémi či Májća Božja, véć u Fatima mu-j izjavila: “Ničistija u paruv red se bor da uništi familjata i svetija red! Vájda i za guj, sas seku prelega Sv. Baštá Papa Fránc mu zamuolva: “Pregate per me! – Muleti-se za méne!”

Da se molimi za négu, za náste puglaváre i za sate misnici, ama osubitu za nášte palćensći misnici!

Da se molimi za sinca! Ama u paruv red, za nášte palćene kujatu sa u Svetija Red!

 

                                 Po gore imat idin tábel sas denite kugá sa se rudili i kugá sa bli pusveténi za misnici!

VU ZAFÁLEMI NA VÁS SINCATA, NÁŠTE MILNI, NÁŠTE DUBRI PASTIRE!

Duh Svet da badi nad vás du na krája na váša žuvot!

Toze kráj da dodi sled mlogu, mlogu gudini, i toj da vu badi idin most za u véčnija-vu žuvot, za u kraljiskotu nebéstvu!

Isuse, dupusni za i u toze i u ondzi žuvot da smi ujdinati sas nášte misnici!

Napiši idin komentár

Váša komentar
Váštu ime