.     U menatata gudina, katu smi se udlačli da daržim Koladnata Devetnica u Karlsruhe, smi sapćjásali či, za žálus, mlogje ud námu nemam mulitveni knigčta.
.      Smi razpitali toze-ondze pa smi videli či kolku ij mačnu za unezi kujatu sa na deleku ud Banáta da dustignat da himat idno mulitvenu knigče. Nija smi dubávli ud dubrijte i ud puznatite svetičta sas mulitvite i pesmite, ama se mislimi či za drugjete palćene, osubitu za unezi kujatu žuvejat u čuzbina, vájda ni šté se nameri koj da gji pumogni.
.  Sas udubrinjitu na Guspudina Velćov Perku smi skánirali satu tuje knigče i sas radus vu ij predstávem na vas sincata.
.   Da molimi naša satmožnija Baštá za da isplati rabotata na G. dekán Vasilčin Jáni, bivšija parok ud Stár Bišnov, kojtu ij izdál za parva féć tuje knigče na 1 nuvember 2006-a gudina.
.      Taj se ubážde či nisréćata, zlojtu, néji nékade dubre dučekana. Mulitvata pak furt ij nužna, furt ij dubre prejata, gá got ima za kako da mol čeleć. Misla ći sinca useštemi či séga sa idnija takvizi vremeta kugá náštu malčenstvo ima náj gulema nužda za mulitva!
.       Dáklem da molimi za námu i za nášte familji, za nášte milnite i bližnicite, žuvi ali pukojni, ama da haznuvami knigčutu i za da molimi idin za drugj i za sate nášte palcensći misnici.
.       Dáj Guspudine Bože za tuje knigče da mu naprávi po léć pate kantu Tébe!

Za da pugladeti ali  snejiti knigčutu sledeti po dolnija link:

https://palcene.com/wp-content/uploads/docs/katulicansku_multitvenu_knigce.pdf

ali na

https://drive.google.com/file/d/1F7hX53F87VXRBOAKbtfuanKhvdSUELFd/view?usp=drivesdk

.

Napiši idin komentár

Váša komentar
Váštu ime